Kocbek Bule, M. Znanjski Delavci in Notacija CMMN. Uporabna Informatika, Let. 28, št. 4, Dec. 2020, https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/106.