Vitek, M., P. Rot, V. Štruc, in P. Peer. Poglobljen Pogled V Beločnično Biometrijo: Nova Podatkovna Množica in študija Pristopov in Kovariatov V Razpoznavi. Uporabna Informatika, Let. 28, št. 4, Dec. 2020, https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/105.