Robas, J., in D. Lavbič. „oizvedovanje o ovezanih odatkih orazdelitvijo ela ed strežnikom in djemalcem“. porabna nformatika, let. 26, št. 2, julij 2018, https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/1.