[1]
M. Borovič, S. Majninger, J. Dugonik, M. Ferme, in M. Ojsteršek, A Hibridni pristop za priporočanje vrstilcev univerzalne decimalne klasifikacije, Uporabna informatika, let. 28, št. 1, apr. 2020.