[1]
K. Puc, Iz Islovarja, Uporabna informatika, let. 27, št. 3, sep. 2019.