[1]
I. Pavlova in A. Kavčič, Tehnologije za varčevanje z viri v izobraževanju: korak proti zeleni družbi, Uporabna informatika, let. 28, št. 1, apr. 2020.