[1]
J. Meznarič in M. Jurič, Decentralizirano in odporno dinamično posodabljanje mikrostoritev, Uporabna informatika, let. 28, št. 1, apr. 2020.