[1]
M. Marolt in A. Pucihar, „Uporaba družbenih medijev za upravljanje odnosov s strankami v slovenskih mikro, malih in srednje velikih podjetji“h, Uporabna informatika, let. 27, št. 4, dec. 2019.