[1]
M. Ulčar, S. Dobrišek, in M. Robnik-Šikonja, Razpoznavanje slovenskega govora z metodami globokih nevronskih mrež, Uporabna informatika, let. 27, št. 3, sep. 2019.