[1]
T. Čuček, B. Šumak, in M. Pušnik, Analiza orodij za podporo optimizacij procesov, Uporabna informatika, let. 27, št. 3, sep. 2019.