[1]
K. Kern Pipan, P. Kolenko, M. Lozej, in R. Pirnat, Priložnosti in izzivi poslovne inteligence v javni upravi, Uporabna informatika, let. 27, št. 2, jul. 2019.