[1]
U. Peceny, S. Mokorel, in T. Ilijaš, „Turizem 4.0: Izzivi in priložnosti za lokalno skupnos“t, Uporabna informatika, let. 27, št. 2, jul. 2019.