[1]
M. Urh, U. Rajkovič, I. Bitenc, in D. Kofjač, Analiza odrtokodnih in brezplačnih geografskih informacijskih sistemov s poudarkom na spletni dostopnosti in funkcionalnosti, Uporabna informatika, let. 27, št. 1, apr. 2019.