[1]
G. Stritar in J. Jaklič, „Vpliv organizacijske kulture na uspešnost uvajanja tehnologij Podjetje 2.“0, Uporabna informatika, let. 26, št. 2, jul. 2018.