[1]
M. Prešern in A. Veršič, Odpiranje podatkov javnega sektorja in omogočanje njihove ponovne uporabe, Uporabna informatika, let. 26, št. 1, str. 8, mar. 2018.