[1]
A. Baggia, „E-učilnica za učenje na dokazih podprte zdravstvene nege“, UI, let. 30, št. 1, maj 2022.