[1]
D. Fujs, S. Vrhovec, in D. Vavpotič, „Kategorizacija uporabnikov na podlagi njihovega z informacijsko varnostjo povezanega znanja, stališč in vedenja: pilotna študija“, UI, let. 29, št. 3, okt. 2021.