[1]
J. Mihelič in M. Ferle, „Računalniška emulacija kot strategija digitalnega ohranjanja računalniških sistemov in programske opreme“, UI, let. 29, št. 4, dec. 2021.