[1]
K. Puc, Iz Islovarja, Uporabna informatika, let. 29, št. 1, mar. 2021.