[1]
V. Groznik in A. Sadikov, „Analiza gibanja oči med branjem pri bolnikih z različnimi stopnjami kognitivnega upada“, UI, let. 29, št. 3, okt. 2021.