[1]
K. Puc, Iz Islovarja, Uporabna informatika, let. 28, št. 4, dec. 2020.