[1]
M. Bevčič in J. Rugelj, Coding4Girls - pristop za učenje programiranja s snovanjem iger, Uporabna informatika, let. 29, št. 1, mar. 2021.