[1]
S. Samida Cerk, „Sodobni izzivi izobraževanja na daljavo v okviru medpredmetnega povezovanja in inovativnih učnih okolij“, UI, let. 29, št. 2, jul. 2021.