[1]
A. Kavčič, E-učno okolje z oporami za samoregulacijo učenja, Uporabna informatika, let. 29, št. 1, mar. 2021.