[1]
V. Groznik, Digitalizacija in prilagoditev psihološkega testa za uporabo s sistemom za spremljanje očesnih gibov, Uporabna informatika, let. 28, št. 4, dec. 2020.