[1]
Žiga Pušnik in M. Moškon, Integracija strukturnih omejitev pri izpeljavi gensko regulatornih omrežij, Uporabna informatika, let. 29, št. 1, mar. 2021.