[1]
M. Kocbek Bule, Znanjski delavci in notacija CMMN, Uporabna informatika, let. 28, št. 4, dec. 2020.