[1]
M. Vitek, P. Rot, V. Štruc, in P. Peer, Poglobljen pogled v beločnično biometrijo: Nova podatkovna množica in študija pristopov in kovariatov v razpoznavi, Uporabna informatika, let. 28, št. 4, dec. 2020.