Brezavšček, A. in Minič, M. (2020) Izboljšanje ozaveščenosti na področju informacijske varnosti z uporabo metod igrifikacije, Uporabna informatika, 28(2). Dostopno na: https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/92 (Pridobljeno: 22september2020).