Borovič, M., Majninger, S., Dugonik, J., Ferme, M. in Ojsteršek, M. (2020) A Hibridni pristop za priporočanje vrstilcev univerzalne decimalne klasifikacije, Uporabna informatika, 28(1). Dostopno na: https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/81 (Pridobljeno: 14julij2020).