Pavlova, I. in Kavčič, A. (2020) Tehnologije za varčevanje z viri v izobraževanju: korak proti zeleni družbi, Uporabna informatika, 28(1). Dostopno na: https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/75 (Pridobljeno: 13julij2020).