Marolt, M. in Pucihar, A. (2019) „Uporaba družbenih medijev za upravljanje odnosov s strankami v slovenskih mikro, malih in srednje velikih podjetji“h, Uporabna informatika, 27(4). Dostopno na: https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/71 (Pridobljeno: 6april2020).