Žerovnik Mekuč, M., Bohak, C., Romih, R., Hudoklin, S. in Marolt, M. (2019) „Avtomatska segmentacija celičnih predelkov v volumetričnih podatkih, pridobljenih z elektronskim mikroskopo“m, Uporabna informatika, 27(4). Dostopno na: https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/62 (Pridobljeno: 3junij2020).