Ulčar, M., Dobrišek, S. in Robnik-Šikonja, M. (2019) Razpoznavanje slovenskega govora z metodami globokih nevronskih mrež, Uporabna informatika, 27(3). Dostopno na: https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/53 (Pridobljeno: 30november2020).