Čuček, T., Šumak, B. in Pušnik, M. (2019) Analiza orodij za podporo optimizacij procesov, Uporabna informatika, 27(3). Dostopno na: https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/50 (Pridobljeno: 13julij2020).