Peceny, U., Mokorel, S. in Ilijaš, T. (2019) „Turizem 4.0: Izzivi in priložnosti za lokalno skupnos“t, Uporabna informatika, 27(2). Dostopno na: https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/48 (Pridobljeno: 9julij2020).