Krhač, E., Urh, B. in Roblek, M. (2018) Odkrivanje znanja iz podatkov z orodjem Orange za napredno nastavitev oskrbovalnih politik, Uporabna informatika, 26(2). Dostopno na: https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/29 (Pridobljeno: 16julij2020).