Prešern, M. in Veršič, A. (2018) Odpiranje podatkov javnega sektorja in omogočanje njihove ponovne uporabe, Uporabna informatika, 26(1), str. 8. Dostopno na: https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/22 (Pridobljeno: 22september2020).