Kljun, M., Teršek, M. in Žitnik, S. (2022) „Pomenska analiza kategorij sovražnega govora v obstoječih označenih korpusih“, Uporabna informatika, 30(1). doi: 10.31449/upinf.vol30.num1.151.