Fujs, D., Vrhovec, S. in Vavpotič, D. (2021) „Kategorizacija uporabnikov na podlagi njihovega z informacijsko varnostjo povezanega znanja, stališč in vedenja: pilotna študija“, Uporabna informatika, 29(3). ostopno na: https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/137 (ridobljeno: 20 januar 2022).