Groznik, V. in Sadikov, A. (2021) „Analiza gibanja oči med branjem pri bolnikih z različnimi stopnjami kognitivnega upada“, Uporabna informatika, 29(3). doi: 10.31449/upinf.vol29.num3.131.