Pavlič, L. in Četina, L. (2021) „Pomen uporabe arhitekturnih načrtovalskih vzorcev pri razvoju mobilnih aplikacij“, Uporabna informatika, 29(3). ostopno na: https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/126 (ridobljeno: 28 november 2021).