Bevčič, M. in Rugelj, J. (2021) Coding4Girls - pristop za učenje programiranja s snovanjem iger, Uporabna informatika, 29(1). Dostopno na: https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/123 (Pridobljeno: 20april2021).