Kocbek Bule, M. (2020) Znanjski delavci in notacija CMMN, Uporabna informatika, 28(4). Dostopno na: https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/106 (Pridobljeno: 26januar2021).