Vitek, M., Rot, P., Štruc, V. in Peer, P. (2020) Poglobljen pogled v beločnično biometrijo: Nova podatkovna množica in študija pristopov in kovariatov v razpoznavi, Uporabna informatika, 28(4). Dostopno na: https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/105 (Pridobljeno: 26januar2021).