Robas, J. in Lavbič, D. (2018) „Poizvedovanje po povezanih podatkih s porazdelitvijo dela med strežnikom in odjemalcem“, Uporabna informatika, 26(2). ostopno na: https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/1 (ridobljeno: 21 januar 2022).