Brezavšček, Alenka, in Maja Minič. 2020. „Izboljšanje ozaveščenosti a področju nformacijske arnosti porabo etod grifikacije“. porabna nformatika 28 (2). Ljubljana, SI. https://doi.org/10.31449/upinf.92.