Borovič, Mladen, Sandi Majninger, Jani Dugonik, Marko Ferme, in Milan Ojsteršek. 2020. A Hibridni Pristop Za Priporočanje Vrstilcev Univerzalne Decimalne Klasifikacije. Uporabna Informatika 28 (1). https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/81.