Meznarič, Jan, in Matjaž Jurič. 2020. Decentralizirano in Odporno Dinamično Posodabljanje Mikrostoritev. Uporabna Informatika 28 (1). https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/73.