Krhač, Eva, Benjamin Urh, in Matjaž Roblek. 2018. Odkrivanje Znanja Iz Podatkov Z Orodjem Orange Za Napredno Nastavitev Oskrbovalnih Politik. Uporabna Informatika 26 (2). https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/29.